Blog

BookBites - et tilskudsberettiget læremiddel

BookBites har fået det grønne flueben på Materialeplatformen. Fluebenet indikerer, at læremidlet er tilskudsberettiget. Det betyder, at skoler eller kommuner også kan drage nytte af medfinansieringen i forbindelse med BookBites.

Fra politisk side er det et mål, at it skal være en integreret del af folkeskolen. Digitale læringsformer skal anvendes som pædagogiske og didaktiske redskaber til at øge elevernes udbytte af undervisningen. Indsatsen for øget anvendelse af it i folkeskolen har derfor været en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2011-2015. Der blev i runden afsat 500 mio. kr. til at øge anvendelsen af it i folkeskolen – en indsats, der på baggrund af kommunernes økonomi for 2015 er forlænget frem til udgangen af 2017. I indsatsen er der ikke bare midler at hente for producenterne af digitale læremidler, men også til indkøb i kommunerne. I 2016 er der eksempelvis udmøntet yderligere 65 millioner kroner fra puljen til medfinansiering af digitale læremidler.

Medfinansiering til indkøb af læremidler

Skoler og kommuner kan nu derfor også drage nytte af medfinansieringen i forbindelse med BookBites - og det gælder selvfølgelig også de skoler og kommuner, der allerede har indkøbt BookBites.

Hvis I ikke allerede er i gang med at styrke læselysten med BookBites på jeres skole, så tag en snak med os om, hvordan I kommer godt i gang.

Kom godt i gang