Blog

Børn og digital læsning – en god idé eller anledning til overspring?

Digitale medier er ofte udskældte for at give anledning til overspringshandlinger. Børn vokser i dag op i en verden, hvor afbrydelser er en helt naturlig del af hverdagen, men den menneskelige hjerne er ikke lavet til at multitaske, og selvom den digitale generation er vant til at navigere i mange universer på én gang, betyder det ikke, at de er gode til det.

Digital læsning bliver derfor ofte set på med stor skepsis, for kan børnene nu håndtere at læse på en digital enhed? Det er vigtigt at have for øje, hvad den egentlige problematik er i forhold til overspringshandlinger, og vi bør holde ulemperne op imod, hvilke fordele de digitale medier rummer i forhold til børns læsning. 

Overspringshandling er ikke et nyt fænomen

Digitale medier kan i sig selv ikke forårsage overspringshandling. Et digitalt medie er ikke andet end en enhed med en række egenskaber, som brugeren kan interagere med, og børn tyede bestemt også til overspringshandlinger, før de digitale medier kom ind i billedet. 

Mange voksne har minder om, hvordan de brugte timer på at dekorere penalhuset, udveksle små breve med sidemanden eller folde flip flapper i papir til legen i frikvarteret. Og de samme voksne vil givetvis med bøjet nakke indrømme, at det da også foregik i timerne. Overspringshandlinger har nemlig altid været til stede - både i og uden for klasselokalet.

Det er sandt, at notifikationer og alarmlyde fra de digitale enheder kan virke distraherende, og de digitale medier kan gøre overspringshandlinger nemmere. Notifikationer og lyde er dog nemme at komme til livs ved ganske enkelt at slå dem fra på den enkelte enhed. I stedet bør fokus være på kernen i problemet – nemlig hvad der egentlig forårsager overspringshandlinger generelt set.

 

Forskellige årsager til overspringshandlinger

Når vi udfører en handling der enten er nem, hurtigt overstået eller som vi finder det rart at udføre, stimuleres hjernens belønningscenter, Mennesker forfalder til overspringshandlinger af mange årsager, men vi gør det oftest i forbindelse med handlinger, vi føler os forpligtede til at udføre, og som vi finder kedelige, eller som kræver (for) meget af os. En overspringshandling er altså en flugt fra noget, vi ikke bryder os om.

Der er en række almindelige grunde til at overspringshandle – heriblandt lavt fagligt selvværd, manglende kompetencer, perfektionisme eller grundighed. Hvis et barn overspringshandler meget, kan det derfor være, fordi barnet som udgangspunkt ikke føler, at læsningen er overkommelig. Her kan det være en god idé at tage en snak med barnet om årsagen til, at det føles som en for stor opgave at læse. Hvad er det i virkeligheden, der virker angstprovokerende, uoverskueligt eller kedeligt at gå i gang med, og hvad kan du som lærer eller læsevejleder gøre for at ændre på den følelse?

En anden kategori af årsager til overspringshandling kan være manglende koncentrationsevne. Her skal barnet trænes i ikke hele tiden at springe fra den ene opgave til den anden. Det kan være udfordrende, da den digitale verden netop tilskynder multitasking. En fastere struktur kan muligvis hjælpe til at afværge det skiftende fokus i løbet af dagen. Det manglende fokus kan dog også være et udtryk for træthed. Her vil sociale medier, sniksnak med vennerne og andre nemme aktiviteter ofte være en erstatning for den aktivitet, barnet ikke kan overskue at udføre.

Det er nok utopisk at forestille sig, at vi kan komme overspringshandlinger helt til livs, men det er vigtigt at gøre børnene opmærksomme på deres egne handlingsmønstre og give dem redskaber til at reducere problemet.

Læsning på lige fod med overspringshandlinger

Det anbefales generelt, at børn læser 20 minutters frilæsning hver dag for at opøve deres kunnen og blive bedre til at læse og forstå en sammenhængende tekst. Men for mange familier og børn kan det føles uoverkommeligt at skulle presse læsning ind i en travl hverdag. Når eksperterne siger, at børnene skal læse 20 minutter om dagen, så antager vi nemlig, at det skal være 20 minutters sammenhængende læsning, og her kan det være nærliggende at overspringshandle, fordi opgaven føles for stor. Men faktisk er det mere øvelsen i at læse, og hvor meget tid, der bliver brugt generelt på at øve sig, der er vigtig.

De fleste børn har adgang til digitale enheder hele tiden, og mange bruger netop de digitale medier i de små pauser i hverdagen, for eksempel når de sidder i bussen. Her kan en e-bogslæser være et fremragende alternativ eller supplement til den analoge bog. En e-bogslæser kan måle det daglige antal minutters læsning – uanset hvor længe barnet læser ad gangen. 

20 minutter er trods alt kun tre gange, hvor barnet skal afsætte knapt syv minutter til læsning i løbet af en dag. De mindre bidder kan gøre læsningen mere overkommelig, og det kan øge motivationen for at få det gjort. Måske kan læsningen endda få samme status som overspringshandlingen, hvor det er noget, man lige hurtigt kan gøre, når man nu alligevel venter på at skulle noget andet.

En fysisk bog kan naturligvis inddeles i mindre bidder, hvis bogens kapitler føles for lange, men i en e-bogslæser kan bogen inddeles automatisk, så æselører, bogmærker og post-its bliver overflødige. Derudover har den digitale enhed den fordel, at den som regel er i tasken eller lommen i forvejen i kraft af sine mange andre formål i hverdagen.

Hjælpeværktøjer til læsning på egen hånd

Det er naturligvis altid en god idé at få hjælp til læsningen af eksempelvis sine forældre eller ældre søskende, især fordi der er en kognitiv øvelse i at snakke med andre om bogens indhold. Men det kan som tidligere nævnt være svært at finde tid til fælleslæsning hver eneste dag. Derfor kan det være en fin hjælp at have nogle gode læseværktøjer ved hånden, hvis læsningen er svær. Her er der også nogle klare fordele ved e-bøger.

I kraft af at e-bogslæsere er interaktive, kan de også rumme hjælpeværktøjer. I BookBites’ løsning kan man blandt andet bruge et linjefokus, som kan hjælpe med at holde øjnene på én linje i teksten ad gangen, og barnet har ligeledes mulighed for at forstørre teksten. Der er også mulighed for at skifte farverne på skærmen, så kontrasten fremstår tydeligere, mens barnet også kan slå ord op eller få dem læst højt. Barnet vil have mulighed for at klare læsningen på egen hånd grundet den nemme adgang til disse værktøjer. På den måde vil barnet givetvis være mindre tilbøjeligt til at lave overspringshandlinger.


Prøv BookBites gratis med UNI-Login

Afprøv alle funktioner, læs læseprøver af alle bøger og se lærerens overblik. Hent BookBites og log ind med UNI-Login. Så er du i gang med det samme.

iPads og iPhones

 Download on the App Store

Android og visse Cromebooks

Android app on Google Play 

Windows 10

 Get it on Windows 10

 

Måske er du interesseret i disse indlæg?

 

Inspiration og viden om læselyst – direkte i din indbakke! 

Til dig, der gerne vil modtage inspiration i form af læseforløb, undervisningsmaterialer, konkurrencer, info om nye titler og meget andet.

Ja tak!