Blog

Bookbites’ priser – få svar på de spørgsmål, flest stiller

Hos BookBites har vi Danmarks bredeste udvalg af digitale bogtitler, for det er vigtigt, at alle altid kan finde noget, de har lyst til at læse. Derfor har vi lavet en prismodel, der tager højde for, at alle skal kunne bruge platformen – uanset behov og budget. I modsætning til de traditionelle abonnementsmodeller for bøger til en (efter vores mening for høj) fast pris per bruger per måned, har vi lavet en fleksibel model, der tager højde for både behov, budget og for at der er bøger nok til alle i hele skoleåret. Hos BookBites betaler I kun for de bøger, der bliver læst (ikke lånt!), og det koster ikke noget at kigge, for I kan læse de første 10% af hver bog, før I skal betale. 

Vores prismodel er altså udviklet ud fra ideen om, at alle skal have adgang til det største udvalg i Danmark til den billigst mulige pris. For at I nemmere kan gennemskue vores prismodel, har vi samlet alle de mest almindelige spørgsmål i blogindlægget nedenfor. 

BookBites arbejder sammen med alle de store forlag og mange af de mindre, så vi indtil nu har et udvalg, der tæller et godt stykke over 20.000 bøger. Vi har dog ikke lavet aftaler med alle endnu, så hvis der er en bog, I ikke kan finde, så skriv til os, og vi vil gøre vores bedste for at skaffe den.

Overblik

Er der et bestemt spørgsmål, du søger svar på? Så klik på spørgsmålet i overblikket nedenfor og få svaret hurtigt.

Hvad koster BookBites?
Vi har allerede adgang til Superbog – kan vi bruge de bøger i BookBites?
Hvordan styrer vi vores økonomi og budget?
Hvor mange penge skal vi afsætte i budgettet?
Hvad betyder det at indsætte en makspris?
Følger der bøger med i et abonnement hos BookBites?
Kan vi fravælge de dyreste bøger?
Kan vi betale et fast beløb og få adgang til alle bøger hele året?
Hvordan ser vi, hvor mange penge, vi har brugt?
Hvordan sikrer vi os, at budgettet ikke løber løbsk?
Hvad sker der, hvis budgettet er brugt op?
Bliver vi faktureret for hele budgetbeløbet, selvom vi ikke har brugt det? 
Hvor tit bliver vi faktureret?
Hvor kan vi se, hvad det koster at læse en bog? 
Kan vi få et smugkig i bogen, inden vi låner den? 
Betaler vi for hver bog, vi låner?
Får vi at vide, når vi skal betale for et lån? 
Hvor mange børn kan låne den samme bog?
Hvad sker der, hvis der er flere, der låner den samme bog?
Kan en elev have mere end én bog på ønskelisten? 
Hvor længe går der, før vi skal levere bøgerne tilbage? 
Kan vi være en del af rabatordning for hele kommunen?

1. Hvad koster BookBites?

Adgang til BookBites er et abonnement der betales per elev for minimum et skoleår ad gangen. Jo flere elever I kan samle, desto billigere bliver abonnementet. Hvis I nøjes med et klassetrin, er den årlige pris per elev 36 kr. Samler I hele skolen, falder prisen til 24 kr. Går hele kommunen sammen, kommer den årlige pris per elev helt ned på 12 kr. Og tegner I abonnement for flere skoleår på én gang, giver vi yderligere rabat.

Når I tegner abonnement på BookBites, kan I bruge platformen på flere måder, og I betaler udover selve abonnementet kun for de bøger, der bliver læst. Prisen afhænger på den måde af, hvor meget I bruger BookBites. Til gengæld vil I aldrig betale for bøger, der ikke bliver brugt. Når I starter med at bruge BookBites, kan I vælge at bruge vores smarte budgetstyring og på den måde reducere administration af jeres digitale skolebibliotek til et minimum. Så sørger platformen automatisk for at give adgang til læsning af bøger, så økonomien hverken løber løbsk eller løber tør midt i skoleåret. I kan også undlade at indtaste et budget og manuelt godkende det eleverne vil læse, hvis I foretrækker at have lidt mere styring på, hvad der bliver brugt penge på. 

En læsning betyder, at en elev har læst mere end 10 % af bogen. Bliver der læst mindre end 10 %, vil lånet ikke blive faktureret, da det kun tæller som et smugkig. For de fleste bøger gælder det desuden, at bogen er fuldt ud betalt, når den er blevet læst seks gange i løbet af skoleåret. Når det sker, vil bogen være tilgængelig samtidigt og ubegrænset for alle på skolen resten af skoleåret. Der er altså rigtigt mange som kan læse den samme bog på samme tid for et meget lille beløb.

2. Vi har allerede adgang til Superbog - kan vi bruge de bøger i BookBites?

Ja, det kan I. BookBites har en samarbejdsaftale med Alinea, som står bag Superbog. Det betyder, at I kan få fordelene ved at bruge BookBites som læseplatform uden at skulle betale for bøgerne to gange. Via elevernes Uni-login spørger vi Alinea, om den pågældende elev har adgang til Superbog. Hvis det er tilfældet, vil der være en boghylde med bøgerne fra Superbog på forsiden af platformen, og når eleven læser dem, skal I ikke betale for dem.

3. Hvordan styrer vi vores økonomi og budget?

Når I sætter et budget for hele skoleåret, er I sikre på, at I ikke kommer til at betale mere end det, I har afsat. Så sørger platformen for, at det budget, I har angivet, rækker til alle i hele skoleåret, fordi den automatisk beregner, hvor meget en læsning må koste. Beregningen er baseret på læseadfærden på jeres skole sammenholdt med det resterende budget og hvor lang tid, der er tilbage af skoleåret. bb_web_admin_laptop_forbrug_v2.png

Når en elev klikker på en bog, vil der enten være en grøn eller blå knap. Hvis knappen er grøn, er der fri bane, og eleven kan låne bogen med det samme, fordi prisen for at læse bogen ligger under den makspris, som platformen har beregnet en læsning må koste for, at budgettet holder. Hvis knappen er blå, betyder det, at prisen for at læse bogen ligger udenfor det råderum som budgettet dækker. Eleven kan så i stedet ønske bogen, hvorefter I kan vælge at godkende ønsket.

Det koster i sig selv ikke noget at godkende ønsket, da der først skal betales, når der er blevet læst mere end 10 %. Godkendte ønsker faktureres sammen med de andre læsninger men ligger udover det afsatte budget, og kan derfor gøre, at I samlet set vil bruge mere på læsning end I havde angivet i budgettet. Vi har lavet en regnemaskine, som kan hjælpe jer med at holde styr på, hvor mange penge I vil afsætte til at godkende ønsker. Den giver desuden overblik over, hvor mange ønsker I har godkendt, hvor mange af dem der er læst mere end 10 %, samt hvor meget I har tilbage at godkende ønsker for.

4. Hvor mange penge skal vi afsætte i budgettet?

Jeres pris kommer helt an på, hvordan I ønsker at bruge BookBites. Hvis I udelukkende bruger det til Digitale Skolesæt, anbefaler vi, at I ikke afsætter noget budget i appen og blot beder eleverne ønske den bog, der skal bruges, hvorefter I kan godkende den (dette bliver snart lavet lidt smartere!). Hvis I vil bruge BookBites til frilæsning, anbefaler vi, at I indtaster et budget, så eleverne nemt kan få adgang til bøger med det samme – ikke mindst om aftenen og i weekenderne. Men ønsker I at have fuld kontrol over, hvad der bliver givet adgang til, så undlad blot at angive et budget, og godkend ønskerne efterhånden som de kommer.

bb_web_admin_laptop_ønsker_v2.png

I kan også vælge nogle klassetrin ud, som skal benytte budgetstyringen, og lade resten køre på den manuelle måde. Dette er især oplagt, hvis I ønsker at afsætte lidt færre penge end angivet herunder. På den måde kan I teste et budget på en afgrænset gruppe, så I får en fornemmelse for, hvordan brugen af BookBites udvikler sig på jeres skole. 

De fleste skoler afsætter ca. 150 kr. til frilæsning per år per elev, der har adgang til BookBites. I grove træk svarer det til, at en elev læser ca. 10 forskellige digitale bøger om året uanset klassetrin. De ældste elever læser typisk færre bøger, da bøgerne ofte er længere. De yngste elever læser måske flere og kortere bøger, men til gengæld læser de ofte de samme bøger igen og igen. Mange yngre børn læser desuden de samme bøger som kammeraterne, og derfor får mange bøger til de mindste hurtigt læsninger nok til, at bogen er fuldt ud betalt, og de efterfølgende læsninger bliver gratis resten af skoleåret.

Vi har delt betalingen op i bidder, så med BookBites vil I ikke starte med at betale den fulde pris for en bog, men i stedet betale per læsning. Nogle elever læser næsten ingen bøger, og nogle læser mange, så et årligt budget på 150 kr. per elev der er betalt abonnement for, vil typisk give frit valg fra størstedelen af samlingen. Man kan dog sagtens afsætte mindre, som nævnt længere oppe i dette afsnit.

5. Hvad betyder det at indsætte en makspris?

En makspris er den højeste pris, I vil betale for en læsning i BookBites. Medmindre I har givet os besked om andet, vil maksprisen for en læsning være 40 kr. I kan kontakte os og bede om at få sat en anden makspris, ligesom I også kan bede om at få sat budgetmekanismen ud af spil. Gør I det sidstnævnte, er det dog ikke sikkert, det samlede budget kan række til et helt skoleår. Hvis pengene er brugt, inden skoleåret er gået, bliver alle bøger til ønskebøger, indtil I eventuelt har indsat flere penge på budgettet.

BB_News_AdminLaunch_Frit_v2.png

6. Følger der bøger med i et abonnement hos BookBites?

BookBites’ platform er lidt ligesom et bibliotekssystem, bare til digitale bøger. Der er derfor ikke bøger med i grundprisen for abonnementet. Men I får hurtigt adgang til en række bøger som alle kan læse, da de fleste bøger falder til 0 kr. per læsning resten af skoleåret for hele skolen, når I har betalt for de første seks læsninger. For nogle bøger kan det også være 8, 10 eller 12 læsninger der skal til, ligesom nogle bøger desværre ikke giver denne mulighed. Når I har abonnement på BookBites kan I se dette inde på ”Din Skole”, når I enten søger en bog frem i bogkataloget eller hvis bogen er blevet ønsket af en elev og fremgår på listen over ønskebøger. Under Ønskebøger kan I desuden se, hvor mange læsninger af bogen I allerede har betalt for. Dermed har I overblik over, hvor mange læsninger der mangler, før den er fuldt ud betalt.

7. Kan vi fravælge de dyreste bøger?

Det er muligt at bestemme en absolut makspris per læsning og på den måde udelukke de dyrere bøger - også selvom budgettet måske tillader en højere makspris. I skal blot kontakte vores support, som kan gøre det for jer. Indtil I eventuelt har givet os besked om andet, vil maksprisen for en læsning være 40 kr. Der er kun ca. 1 % af bøgerne hos BookBites, som koster mere end 40 kr. at læse.

8. Kan vi betale et fast beløb og få adgang til alle bøger hele året?

I har altid adgang til alle bøger, og I eller eleverne kan altid læse op til 10% af enhver bog, før der skal betales for at læse den. Vi tilbyder dog ikke fastprisabonnementer. Årsagen til det er, at vores højeste prioritet er at have så bredt et udvalg som muligt. Det betyder, at prisen vil blive alt for høj, hvis vi skulle lave en fast pris for ”all you can read”. De fleste løsninger, der findes på markedet til private, koster omkring 129 kr. per måned per bruger, endda med et mindre udvalg. Nogle udbydere af digitale bøger til skoler tilbyder en fast pris per elev, men her vil I også opleve, at der kun er et meget begrænset udvalg af bogtitler.  

Derfor har vi vendt modellen om, så I får gavn af det meget brede sortiment, men kun betaler for det I læser. Så bruger I kun penge, når det giver mening, og det giver jer samtidig fleksibilitet til at være spontane, fordi I kan finde det hele ét sted, og fordi bøgerne er tilgængelige med det samme. Samtidig har vi sørget for, at det ikke kan løbe løbsk, fordi de fleste bøger bliver frit tilgængelige for hele skolen resten af skoleåret efter typisk 6 betalte læsninger.

9. Hvordan ser vi, hvor mange penge, vi har brugt?

På ”Din Skole” kan I hele tiden se, hvor mange bøger jeres skole har læst og til hvilken pris. Én gang om måneden modtager I en faktura på de lån, som har passeret 10 %. Her får I også en detaljeret liste over, hvilke bøger der er læst i hvilke klasser, samt hvad hver læsning har kostet.

10. Hvordan sikrer vi os, at budgettet ikke løber løbsk?

Det budget, I har indtastet, kan ikke overskrides, og budgetmekanismen sikrer, at pengene rækker til hele skoleåret. Sætter I budgettet eksempelvis til 0 kroner, vil samtlige bøger dog være ønskebøger, fordi prisen på læsningen koster penge, og dermed overstiger den beregnede makspris der således vil være 0 kroner. Når I skriver et større beløb ind, vil appen derimod overtage og vurdere ud fra adfærd og samlet budget, hvilke bøger der er tilgængelige i forhold til prisen. Samtidig har vi sørget for, at de fleste bøger efter typisk 6 betalte læsninger bliver frit tilgængelige for hele skolen resten af skoleåret.

11. Hvad sker der, hvis budgettet er brugt op?

Med et automatisk budget vil kassen aldrig løbe tør, idet et resterende beløb altid bliver tilpasset jeres elevers adfærd, så det kan strække sig frem til skoleårets sidste dag. Sætter I beløbet meget lavt, kan I dog risikere, at rammen er så lille, at alle titler i praksis ender som ønskebøger. 

Når eleverne ønsker en bog, fremgår det under ”Ønskebøger” i ”Din Skole”, hvor det også kan godkendes af dem, som har rettighed til det. Se mere om ønskebøger i afsnittet "Hvor mange penge skal vi afsætte i budgettet."

I kan også bede om at få sat budgetmekanismen ud af spil. Gør I det, er det ikke sikkert, det samlede budget kan række til et helt skoleår. Hvis pengene er brugt, inden skoleåret er gået, bliver alle bøger til ønskebøger, indtil I eventuelt har indsat flere penge på budgettet.

12. Bliver vi faktureret for hele budgetbeløbet, selvom vi ikke har brugt det?

Nej, I betaler løbende og kun for det, der bliver læst. Hver måned sender vi en faktura på de bøger, som I har læst mere end 10 % af. Er der budget som ikke er blevet brugt, vil det således heller ikke blive faktureret.

13. Hvor tit bliver vi faktureret?

Fakturering sker én gang om måneden baseret på alle de bøger, der siden sidste faktura har passeret grænsen på 10 % og således udløser betaling.

14. Hvor kan vi se, hvad det koster at læse en bog?

Når I har abonnement på BookBites, kan I logge ind på ”Din Skole” via vores hjemmeside. Her kan I under fanen ”Bogkatalog” søge en bog frem og se hvad den koster for én elev at læse. Under prisen kan I også se, hvor mange læsninger der skal til, før resten af skolen kan læse bogen ubegrænset resten af skoleåret uden det koster ekstra.

På den måde kan I regne ud, hvad det vil koste at anvende bogen som Digitalt Skolesæt, eller hvad I maksimalt vil komme til at betale for bogen i løbet af et skoleår, selvom alle elever på hele skolen måtte ende med at læse den. Nogle bøger er desværre ikke på denne ordning. Her vil der i stedet være en havelåge under prisen.

15. Kan vi få et smugkig i bogen, inden vi låner den?

Ja, I kan læse hele 10% af hver bog, før den tæller som et lån, der skal betales for. Når I eller eleven passerer de første 10 %, bliver læsningen registreret som et lån, der bliver taget med i den månedlige faktura, vi sender til jer.

16. Betaler vi for hver bog, vi låner?

Nej. Erfaringer fra både fysiske og digitale udlån peger på, at kun ca. 50 % af de bøger, der bliver lånt, også bliver læst. Derfor har vi sørget for, at de første 10 % er en gratis læseprøve. Det vil sige, at det først er når I eller eleven passerer 10 % af bogen, at skolen skal betale for, at der bliver læst i den. Prisen per læsning følger bogens aktuelle pris, og mange bøger bliver desuden gratis for alle resten af skoleåret, når der er betalt for de første seks læsninger. 

17. Får vi at vide, når vi skal betale for et lån?

Når der vælges en bog er antagelsen, at den bliver læst mere end 10 %, og at der derfor skal være plads i budgettet til at betale for det. Eleverne har på den måde kun automatisk adgang til bøger, der er inden for budgettet og bliver derfor ikke gjort opmærksomme på, når de passerer 10 % af bogen. Det skyldes, at eleverne ikke bør konfronteres med en økonomisk konsekvens af at læse mere. Alle, som benytter et personalelogin, vil dog blive spurgt, om de ønsker at fortsætte, når de rammer 10 % af bogen. Men husk, at det tæller med i det antal læsninger, der skal til for at bogen bliver betalt fuldt ud i det aktuelle skoleår.

18. Hvor mange børn kan låne den samme bog?

Alle på hele skolen kan læse den samme bog på samme tid, og for at budgettet ikke skal kunne løbe løbsk, har vi sammen med forlagene sørget for, at I, i de fleste tilfælde, kun skal betale for de første seks, der læser den samme bog i løbet af et skoleår.

19. Hvad sker der, hvis der er flere, der låner den samme bog?

Med et fysisk bibliotek er problematikken ofte, at mange børn er interesseret i den samme bog på samme tid, men i BookBites kan I ikke løbe tør for eksemplarer af den samme bog.  

Vi har delt betaling for en bog op i bidder, så hvis der kun er én, der læser bogen, betaler I kun en lille del af bogens pris. Er der til gengæld mange, som læser den samme bog, er der for de fleste bøgers vedkommende et loft over betalingen, så I kun bliver faktureret for de første 6 læsninger. Når I rammer loftet, er bogen til fri afbenyttelse for alle på skolen resten af skoleåret.

Hvis bogen kun bliver læst få gange, er der altså sparet en masse penge sammenlignet med prisen for den fysiske bog, der måske kun bliver læst få gange.

20. Kan en elev have mere end én bog på ønskelisten?

Nej, hver elev kan maksimalt have ét ønske ad gangen. Det er for, at I ikke ender med for meget administrativt arbejde.

21. Hvor længe går der, før vi skal levere bøgerne tilbage?

I skal ikke levere bøgerne tilbage. Når der er betalt for en læsning for en elev, har vedkommende adgang til den bog resten af skoleåret, uanset hvor mange gange han eller hun læser den. Når et nyt skoleår starter, bliver alle lånene automatisk fjernet. I skal altså ikke selv gøre noget for at aflevere bøgerne tilbage.

22. Kan vi være en del af en rabatordning for hele kommunen?

Prisen per læsning er ikke afhængig af, hvor mange skoler I går sammen, men følger bogens indkøbspris hos forlaget - uanset hvor mange elever, I giver adgang til BookBites. Vi giver dog rabat på abonnementet på platformen, hvis I tegner abonnement for hele skolen, eller kan samle alle skoler i kommunen, samt hvis der laves længerevarende aftaler. Se prisen for BookBites' abonnement på vores hjemmeside her.  

For at få adgang til BookBites skal I tegne abonnement. Abonnementspriserne ser således ud:

BB_Blog_HubSpot_Priser_1217_FaktaPriser_v1.png

Prøv BookBites gratis med UNI-Login

Afprøv alle funktioner, læs læseprøver af alle bøger og se lærerens overblik. Hent BookBites og log ind med UNI-Login. Så er du i gang med det samme.

iPads og iPhones

 Download on the App Store

Android og visse Cromebooks

Android app on Google Play 

Windows 10

 Get it on Windows 10