okt. 10, 2023 Mette Israelsen

Hjælp til de "gule" elever


I hver eneste skoleklasser sidder der en håndfuld elever, som er fonologisk udfordrede. Ifølge vejledningen til “Ordblindetesten” er 8 % af befolkningen ordblinde,  men hvis man medtager de såkaldte gule elever, så har hele 20 % af eleverne i en gennemsnitsklasse vanskeligheder med at udnytte skriftens grundlæggende lydprincip. 

Der er naturligvis ret stor forskel på, hvor store vanskelighederne er, og hvilken form for støtte den enkelte elev har brug for. Men for de elever, som ligger i det gule felt, er mulighederne jo faktisk mere begrænsede end for dem, der er konstateret ordblinde. 

 

Når en elev bliver testet med Ordblindetesten, skal forældrene give tilladelse, og testen vil som regel blive fulgt op af et møde med forældrene og måske eleven, hvor resultatet bliver fremlagt, og man fremadrettet aftaler, hvilke tiltag, der skal sættes i værk for at støtte eleven. I vejledningen opfordres der til, at der bliver udarbejdet en handleplan for en elev, som bliver testet, hvilket med garanti også sker på rigtig mange skoler. 

Hvad der måske kan overraske nogen er, at man også opfordrer til, at have et øget fokus på de gule elever, som jo i princippet har de samme vanskeligheder som ordblinde - bare i mindre grad. I vejledningen står der “Skolen må derfor sikre, at deltageren modtager en læseundervisning, der bidrager til, at deltageren får udviklet mere effektive afkodningsfærdigheder, således at denne har de bedst mulige betingelser for at følge med i skolens fagundervisning.” Dog er der nok væsentlig færre gule elever, der har en handleplan, som er udarbejdet på baggrund af “Ordblindetesten”. Dertil kommer, at en stor del, at de elever, som ville være gule i ordblindetesten ikke får den foretaget, da testen jo netop ikke er en screeningstest, men skal målrettes de elever, hvor man har en formodning om, at de vil ende i den røde kategori. 

 

Der vil højst sandsynligt være andre test af disse elever, der viser, at de har problemer med læsningen. Men som gul elev - testet eller ej - har man ikke de samme muligheder for hjælp, som ordblinde elever. Man får eksempelvis ikke tilbudt en IT-rygsæk med særlige programmer eller mulighed for længere tid til fremtidige prøver.

I BookBites har vi en række værktøjer og muligheder, som kan hjælpe elever, som har fonologiske vanskeligheder uanset om de befinder sig i den gule eller røde kategori.

 


Lyt og læs på samme tid 


Når man åbner en bog i BookBites´ bibliotek, er der et højtaler-ikon nederst i venstre hjørne. Her har man to muligheder. Dels kan man få læst tekst op med digital stemme, mens ordene markeres løbende. Man kan tilpasse oplæsningstempoet. Dette giver god mening for elever, som har en ret svag ordafkodning. De får oplæsningsstøtte til at “læse” ordet, samtidig med at ordet bliver markeret, så eleven bliver opmærksom på, hvordan ordbilledet til dette ord ser ud. På denne måde kan man arbejde med ordgenkendelse. Det kræver dog, at oplæsningstempoet er langsomt, og at eleven arbejder koncentreret i kortere intervaller for at få gavn af denne metode, da den kræver et ret højt fokus.feature-grafik-oplæsning-markering-V2

 

Den anden mulighed for oplæsning er, at lydbog og e-bog kobles sammen, så man kan lytte og læse på samme tid. Dette er rart, hvis det drejer sig om en længere tekst, da den menneskelige oplæsning er langt mere behagelig at lytte til end den digitale. Dog er det ikke muligt at få markeret denne oplæsning, så det kræver, at eleven selv er i stand til at følge med i teksten og bladre, når oplæseren når nederst på siden. Men det kan hjælpe eleven til at holde fokus i at lytte, fordi øjnene har noget at holde fokus på i modsætning til, hvis man udelukkende lytter til en bog.

lyt-og-læs-menu

 

 Individuelle tilpasninger af teksten

Inde i indstillingerne på readeren, er det muligt at tilpasse teksten fx med en særlig skrifttype, som er udviklet til ordblinde. Man kan også gøre tekst og linjeafstand større. Dette kunne give mening for en usikker læser, som skal træne sin ordafkodning, så læsningen automatiseres. Når teksten og linjeafstanden bliver større, er der knap så meget tekst på en side, og det gør det mere overskueligt for eleven, hvis han/hun fx skal arbejde med gentaget læsning.

feature-grafik-linjefokus-V2

Der er også en linjefokus funktion, som kan hjælpe en usikker læser med være på linjen i en tekst. Desuden blokerer det for alt den tekst, man ikke skal forholde sig til, så det netop bliver lettere at fokusere sin læsning, hvilket en del elever med fonologiske vanskeligheder kan have god gavn af. Bøger: Let læst, fedt fortalt

Efterhånden er der en del forlag, som bøger til elever med læseudfordringer. De har et lavt lixtal, men indholdet henvender sig til som regel til 12-årige og opad. Man kan også søge dem frem i BookBites´bibliotek ved at sætte LIX på 10-15 og alder på 14-16. 

blog-boginspiration-oktober


 

 Inspiration og viden om læselyst – direkte i din indbakke!

Til dig, der gerne vil modtage inspiration i form af læseforløb, undervisningsmaterialer, konkurrencer, info om nye titler og meget andet.


Ja takk!