maj 03, 2022 Mette Israelsen

Lydbøger - vi læser med ørerne

Lydbøger er en kæmpe hjælp til ordblinde og læsesvage elever i forhold til eksempelvis ordforråd, litterære kompetencer og øget selvtillid. Men det kræver, at man arbejder bevidst med lyttestrategier. 

 

At læse med ørerne

Først og fremmest kan lydbøger være en stor hjælp til ordblinde og såkaldt “gule” elever. Det giver dem nemlig bedre deltagelsesmuligheder i læse- og litteraturundervisningen i klassen. For når man er ordblind eller har svage afkodningsmæssige kompetencer, er det ofte en udfordring at få læst nok. Og det kan være svært at finde læsestof, som er tilstrækkelig nemt at læse, samtidig med, at indholdet er vedkommende og ikke mindst alderssvarende. 

Her er lydbøger det oplagte svar. Når man “læser med ørerne” får man ikke trænet sin afkodningsevne, og traditionelt er der måske endda nogle, som vil betragte det som snyd. Men der er flere gevinster at hente:

  • Eleverne bliver introduceret til skriftsproget, hvilket er meget vigtigt i forhold til at udvide deres ordforråd (Alice Sullivan,leder af 1970 British Cohort Study)
  • Eleverne får adgang til litteratur og dermed de læse- og dannelsesmæssige muligheder, det giver i forhold til fx. genrekendskab, indlevelsesevne og det at forholde sig til forskellige temaer og problemstillinger.
  • Man løfter motivationen hos læsesvage elever, fordi de ikke hele tiden skal konfronteres med deres læsehandicap. Det kan være med til at øge deres selvtillid og selvværd.Ordblinde får deltagelsesmuligheder

Så ordblinde og andre læsesvage elever får gennem lydbøger mulighed for at deltage på lige fod med deres klassekammerater både i forhold til frilæsning og ved litteraturarbejdet i dansktimerne. De kan gennem lydbøger tilegne sig de samme kompetencer som deres klassekammerater i forhold til læseforståelse og litteratur. Det kan hjælpe på deres motivation og selvtillid at kunne deltage i timerne uden at skulle hakke sig igennem skrevne tekster eller lytte til mekanisk oplæsning.

 

Lyttestrategier er vigtige

Men er lydbøger så bare svaret på alle ordblindes udfordringer? Ja og nej. Lydbøger kan være en stor hjælp. Men det kræver, at man er i stand til at få noget ud af at lytte. Når man arbejder med læsning i undervisningen, arbejder man jo bevidst med læsestrategier. Når man arbejder med lydbøger er det altså også vigtigt, at man arbejder aktivt med lyttestrategier. 

Uden lyttestrategier er der en rimelig stor risiko for, at eleverne ikke får nok ud af deres lytning. Aarhus Universitets forskningsprojekt Reading Between Media viser eksempelvis, at det kan være rigtig svært at fastholde koncentrationen, når man lytter, fordi det netop kun er høresansen, der er aktiveret. Man sidder ikke med noget i hånden. Man sidder heller ikke foran en skærm, og faktisk kan det være svært for øjnene at finde noget at hvile på, så man ikke bliver distraheret af bevægelser i rummet, når man lytter. Dette bliver selvfølgelig også forstærket i et klasselokale med mange forstyrrelser.

 

Aktive lyttere

Men betyder dette, at lydbøger så slet ikke er den hjælp, som ordblinde, lærere og forældre havde regnet med og håber på? Nej, lydbøger ER en kæmpe stor hjælp, men eleverne skal lære at bruge dem og blive aktive lyttere, ligesom de skal lære at være aktive læsere. Så med den rette undervisning er lydbøger en stor mulighed for at udvide sine læsemuligheder. 

Følg med i kommende blogindlæg, hvor vi sætter fokus på netop lyttestrategier. Og hvis du endnu ikke har adgang til BookBites, så tryk her:

Få fat i lydbøger

Artikel om ordforråd

https://videnskab.dk/kultur-samfund/dit-ordforrad-som-40-arig-afhaenger-af-hvor-meget-du-laeser-som-teenager

 

Aarhus Universitets forskningprojekt om læsning i forskelliger medier

https://projects.au.dk/reading-between-media Inspiration og viden om læselyst – direkte i din indbakke!

Til dig, der gerne vil modtage inspiration i form af læseforløb, undervisningsmaterialer, konkurrencer, info om nye titler og meget andet.


Ja takk!