maj 17, 2022 Mette Israelsen

Lyttestrategier - 8 konkrete tiltag

Lydbøger kan åbne et bogunivers for mange elever. Her har vi samlet 8 konkrete lyttestrategier, som hjælper eleven til at blive en god lydbogslæser.

Når man skal lære at læse, har man brug for læsestrategier. Når man skal lære at lytte til en lydbog, har man brug for lyttestrategier.

 

Lyttestrategier er vigtige

Lydbøger kan være en stor hjælp i litteraturundervisningen særligt i forhold til elever med afkodningsvanskeligheder. Men undersøgelser viser, at hvis man ikke er en aktiv lytter, får man ikke nødvendigvis ret meget ud af at høre en lydbog, da man nemt kan blive distraheret af omgivelserne, mens man læser.

En del strategier er de samme, uanset om man læser eller lytter. Det gælder arbejdet med forforståelse, genrekendskab og til en hvis grad også udvidelse af ordforråd. Men der er også strategier, der knytter sig direkte til det at lytte i stedet for at læse.

 

Man bruger kun én sans

Når man lytter til en lydbog, har man kun aktiveret én sans - høresansen. Man har ikke nødvendigvis noget i hænderne, og øjnene skal ikke hvile på noget bestemt. Derudover kører lydsporet jo af sig selv i modsætning til, hvis man læser med øjnene. Så hvis man mister koncentrationen, kører bogen videre, det kan være svært at komme med igen, og man mister forståelsen. Nedenfor er 8 konkrete råd til, hvad man skal være opmærksom på, hvis man vil bruge lydbøger i sin undervisning eller som en del af elevernes frilæsning. 

  1. Hvor finder eleven sin lydbog? Fungerer teknikken? Er det frilæsning eller en del af undervisningen? Læs titlen på bogen, og hvis det er muligt, så læs “bagsideteksten” af lydbogen, så han/hun har en idé om, hvad bogen handler om. Bed eleven tjekke, at hastighed og lydstyrke er passende.

  2. Hvor i klasserummet sidder eleven bedst, når han/hun skal lytte? Med ryggen til eventuelle vinduer? Vendt væk fra bedsteveninden? I en krog af lokalet?

  3. Kan eleven have brug for at have noget at fiksere øjnene på? Tegne? Sidde med noget i hånden? Lukke øjnene?

  4. Gør eleven opmærksom på stop- og spolefunktion og på at bruge det, når han/hun mister koncentrationen eller har brug for at høre ord eller passager igen.

  5. Indlæg lytteopgaver, mens der lyttes. Det kan være opmærksomhed på, hvordan hovedpersonen har det, hvilke steder handlingen foregår eller udvalgte ord, der skal noteres og forklares.

  6. Indlæg nogle faste stop i lytningen, hvor eleven genfortæller handling til en sidemakker fx ved at bruge emojis.

  7. Rollelytning, hvor hver elev i en gruppe har et særligt fokus, som han/hun skal fremlægge for resten af gruppen fx. forskellige personer, handlingen, stemningen m.m.

  8. Lav en evaluering af lytteprocessen sammen med eleverne. Hvad fungerede? Hvad var svært? Skal der laves fælles eller individuelle justeringer til næste gang?

Lyttelæsning kræver træning

At lyttelæse kræver tilvænning og træning akkurat ligesom den traditionelle læsning. Og for at få udbytte af sin lytning kræver det, at eleven er aktiv og har en metakognitiv vinkel på sin lytteproces, så han/hun opdager, hvad der virker, hvad der går galt, og hvilke strategier, der kan bruges for at komme videre. Hvis man som lærer arbejder bevidst med dette, er lydbøgerne et fantastisk supplement til den fysiske bog og e-bogen.

 

Lydbøger giver nye muligheder

Lydbogen er naturligvis en særlig hjælp til ordblinde, men den har bestemt også sin berettigelse i den mere almene danskundervisning og som frilæsning, hvor den endda byder på andre muligheder, end den traditionelle bog - man kan gå en tur, man kan tegne, bygge lego eller endda rydde op på sit værelse!

BookBites får lydbøger d. 30. maj, så hvis du ikke allerede har adgang, så klik her:

Få fat i lydbøger


 Inspiration og viden om læselyst – direkte i din indbakke!

Til dig, der gerne vil modtage inspiration i form af læseforløb, undervisningsmaterialer, konkurrencer, info om nye titler og meget andet.


Ja takk!