Hvem tager ansvaret for fremtidens læsere?

Det spørgsmål stiller en række aktører i et nyt oplæg til en national læsestrategi. Svaret bliver formuleret igennem syv områder, hvor der skal sættes ind, hvis vi også i fremtiden vil have børn og unge som ikke alene bruger deres tid på TV, spil og sociale medier.

Danske børn læser for lidt

Oplægget til den nye læsestrategi er vokset ud af et reelt problem: De danske elever læser mindre nu end tidligere, og de er samtidig blevet dårligere til det. Det viser flere undersøgelser foretaget de seneste år.

Derfor er visionen, at skabe en stærk læsekultur blandt børn og unge. Det skal ske ved at sætte fokus på læsning og litteratur i alle de dele af samfundet, hvor børn og unge befinder sig.

Syv indsatsområder

Oplægget fokuserer på i alt syv områder, hvor der skal sættes særligt ind, hvis den gode læseoplevelse skal styrkes blandt børn og unge.

Vi har her sammenfattet de vigtigste pointer fra de syv indsatsområder, så du nemt kan skabe dig et overblik.

De syv indsatsområder er:

1. Tilgængelig litteratur

Litteraturen skal være mere synlig i børn og unges hverdag. De skal have nem adgang til et stort og varieret udvalg af litteratur, så alle børn får lige adgang til gode læseoplevelser uanset hvilket hjem, de kommer fra.

"Vi skal gøre det nemmere for den enkelte at finde det rigtige bogmatch – igen og igen. Vi hverken kan eller vil gå til­bage til tiden før internettets mange muligheder for at søge viden, fællesskab eller adspredelse. Vi må operere i den virkelighed, vi står i."
- Fra oplæg til en national læsestrategi

2. Kontinuitet i læseindsatsen hos fagprofessionelle

Læsning og litteratur skal spille en rolle igennem hele barnets liv, lige fra barnet starter i institution til afslutningen på en ungdomsuddannelse. Fokus skal flyttes fra læsehastighed og færdigheder hen mod læselyst, og det kræver en øget indsats fra de fagprofessionelle.


3. Børn og unges kultur og fællesskaber som afsæt for læsning

Viden om børn og unges fællesskaber og interesser skal inddrages aktivt hver gang, der laves nye læseinitiativer. Hvis vi skal have børn og unge til at interessere sig for læsning, skal både litteraturen og kampagnerne være i øjenhøjde.


4. Fokus på brug og udvikling af digital læseteknologi

Vi skal begynde at anerkende digital læsning på lige vilkår med læsning i fysiske bøger. Den digitale verden er en vigtig faktor, som skal tages med i spil, hvis vi skal have flere børn og unge til at interesse sig for læsning. Lærere, pædagoger, bibliotekarer og boghandlere skal have et øget fokus på digitale læsestrategier.

Dagene, hvor læsning alene foregik på papir, er for længst talte. Derfor foreslår vi, at der udvikles indsatser, som spiller ind i den digitale kultur og forbinder fysiske og digitale materialer."
- Fra oplæg til en national læsestrategi

5. Øget fokus på læsekultur i familien

Vi ved, at forældre spiller en stor rolle i at forme børns læselyst. Rigtig mange forældre vil gerne støtte aktivt op om deres børns læsning, men de ved ikke hvordan. Derfor skal vi være bedre til at vejlede forældre i hvordan, de bedst støtter op om deres barns læsning.

6. Mere forskningsbaseret viden og videndeling

Vi skal sætte fokus på forskning i børn og unges læsevaner. Den forskningsbaserede viden skal sikre, at lærere, bibliotekarer, boghandlere og andre formidlere af litteratur til børn, handler på et kvalificeret grundlag.

7. National og lokal prioritering af læseindsatsen

Hele denne strategi kan kun blive til virkelighed, hvis den kommer til at gælde på både nationalt og lokalt niveau. Målsætningerne for læseindsatsen skal prioriteres lokalt i kommunerne, på sko­lerne, i daginstitutionerne og på folkebibliotekerne.

En ambitiøs læsestrategi

Oplægget til den nye, nationale læsestrategi er et ambitiøst og tidssvarende bud på en ny læsestrategi. Efter endt læsning forstår man, at svaret på det indledende spørgsmål er ganske komplekst.

For hvem tager så ansvaret for at fremtiden læser? Ansvaret deler alle som enten lokalt eller nationalt beskæftiger sig med børn og unge og har en indflydelse på deres liv. Vi har en forpligtigelse til at inddrage læsningen i alle aspekter af barnets liv og til at gøre læsning til en lystfyldt aktivitet for alle. 

I BookBites ser vi frem til at følge oplægget fra at være ord på papir til at blive til handling ude i den virkelige verden.

 

Måske er du interesseret i disse indlæg?

 

Inspiration og viden om læselyst – direkte i din indbakke! 

Til dig, der gerne vil modtage inspiration i form af læseforløb, undervisningsmaterialer, konkurrencer, info om nye titler og meget andet.

Ja tak!