Blog

Nationale test dræber børns motivation

Da Undervisningsministeriet i 2009 søsatte de nationale test, var ideen, at folkeskolen skulle have et ensartet værktøj til at evaluere elever på tværs af landet. Men lige siden har prøverne været udsat for kritik fra flere sider.

Koret af kritikere mod de nationale test har været flerstemmigt, men helt overordnet går flere kritikpunkter igen i debatten: De nationale test er for svære og måler det forkerte. Samtidig ved lærerne ikke, hvordan de skal tolke resultaterne, de retter ofte deres undervisning efter testen, og eleverne lider under at blive testet så ofte. 

Én af de mange kritikere er Anne Brøndum, lærer og læsevejleder på Tirsdalens Skole i Randers. Og hun nikker genkendende til alle punkter.
”Den nationale test er en svær test. Det kan vi se, når politikere tager den. De er ved at kløjes i den. Især delen med ordkendskab byder på nogle virkelig svære ord. Der er tilmed ord, jeg som dansklærer ikke kender,” fortæller hun og forklarer, at fordi testen er adaptiv, får eleverne i dansktesten et sværere ord, hver gang de svarer rigtigt, og et lettere, når de svarer forkert.

Anne Brøndum får som læsevejleder og lærer et indblik i elevernes faglige niveau ved løbende og kontinuerligt at indsamle data – uden at eleverne bemærker, at de bliver målt. Det giver en mere konstant og valid opsamling af data over tid, fremfor de stort opslåede test, der blot er stikprøver på dage, hvor eleven er bevidst om hele setuppet og kan have en dårlig dag.

Test dræber motivationen

Omfanget af test og den indvirkning, som de har på eleverne, har ifølge Anne Brøndum taget overhånd:.
”Omfanget af test er blevet voldsomt. Og er der noget, der dræber manges motivation, så er det en test,” siger læsevejlederen og forklarer, at hvis man er én af dem, der klarer testen godt, er det måske til at holde ud – men er man den, der scorer lavt næsten hver gang, er det ikke ret sjovt, at det står på så tit.

Ikke at man ikke skal teste børnene. For det skal man, men med måde, mener Anne Brøndum:

”Det skal ikke tage så meget overhånd, at det dræber børnenes motivation og for nogles vedkommende deres selvtillid. For det er det, der sker, når de gang på gang scorer lavt. Og man kan se det: Nogles øjne slukkes, når man siger, ’i dag skal I have en test.’ Fordi de simpelthen har mistet troen på det. Og det ser vi allerede nede i de små klasser.”

Men også de stærke elever mærker presset af at blive testet.
”Vi har aldrig haft så mange elever med angst og stress. Nogle få elever holder helt op med at komme i skole, fordi de udvikler præstationsangst. Derfor må vi som noget nyt tilbyde forløb i grupper, der arbejder med præstationsangst i forbindelse med prøver."

En syg kultur

De mange test skaber ikke kun et pres fra omgivelserne, men også i eleverne selv. ”Vi har fået skabt en – på mange måder – syg kultur, hvor man bliver skuffet, hvis man får et 7-tal. Omvendt kan jeg godt forstå det, fordi kravene til at komme videre i gymnasiet bliver skarpere og strengere for hvert år,” siger læsevejlederen. 

Og for at føje spot til skade kommer lærerne endvidere til at dreje deres undervisning i retning af de nationale test. Det viser undersøgelser, og det indrømmer Anne Brøndum da også gerne. ”Som underviser er man tilbøjelig til at undervise i det, der måles. Det, der signaleres er vigtigt. Og det er testene, sådan som folkeskolen er nu,” lyder det fra læsevejlederen. 

Det kan også være forklaringen på, at eleverne klarer sig bedre i de nationale test nu end tidligere. De bliver nemlig bedre til det, de undervises i. Men det er en indsats, der ikke bærer den rette frugt.

Så sent som i december 2017 udkom endnu en nedslående rapport, der afslører, at det står skidt til med de danske folkeskoleelevers læsning. I den internationale læseundersøgelse Pirls faldt Danmark fra en 5. til en 13. plads. Det tyder på, at flere undervisningstimer ikke fører til et højere niveau. Og den konklusion er Anne Brøndum enig i.

”Stod det til mig, skulle man afkorte skoledagen og give mere kvalitet igen – i stedet for kvantitet. Og så skulle man lade være med at teste så meget,” opfordrer hun og fortsætter: ”Nye undersøgelser viser, at elevernes tro på sig selv og eget potentiale er mere afgørende for, om de lykkes, end deres intelligens. Og så gør vi noget helt galt i skolen, sådan som den kører lige nu. Så skulle vi bruge mere krudt på at understøtte den enkeltes motivation og troen på sig selv.” 

 Leg og læsning e-bog

Måske er du interesseret i disse indlæg?

 

Inspiration og viden om læselyst – direkte i din indbakke! 

Til dig, der gerne vil modtage inspiration i form af læseforløb, undervisningsmaterialer, konkurrencer, info om nye titler og meget andet.

Ja tak!