Blog

Klasseoverblikket #1: Lær dine elevers læsevaner at kende

Klasseoverblikket i BookBites er skabt til dig som lærer for at støtte dig i det, du gør bedst - at styrke dine elevers læselyst og -kompetencer. I det første ud af to blogindlæg guider vi dig til, hvordan du kan få mest ud af overblikket i dit arbejde.

I dit Klasseoverblik i BookBites-app’en får du samlet adgang til dine elevers læsestatistik. Her du kan se børnenes daglige læseindsats i tid, deres individuelle læsehastighed - og endda hvilke bøger, den enkelte tidligere har læst eller er i gang med at læse.

Ved første øjekast inviterer Klasseoverblikket dig måske mest til at kontrollere dine elevers læsning ved at give dig et hurtigt overblik over, om dine elever faktisk har læst, når de siger de har gjort det.

Men du kan bruge dit overblik til meget mere end læsekontrol. Læs med her og få indblik i, hvordan dansklærer Rikke Bøg (Alminde-Viuf Fællesskole, Kolding) bruger sit Klasseoverblik til at lære sine elever og deres læsevaner endnu bedre at kende - og bliv inspireret til, hvordan du kan bruge Klasseoverblikket i dit arbejde med differentiering, læsestrategier og læselyst.

Brug dit Klasseoverblik som støtte til differentiering

Én ting er, om indholdet af en bog fanger dine elevers læselyst - noget andet er, om sværhedsgraden på bogen passer til eleven. Måske kender du også til scenariet, hvor det netop er sværhedsgraden (eller mangel på samme), der dræber dine elevers lyst til læsningen?

"Ved at differentiere elevernes individuelle læsning gennem vejledning kan jeg i højere grad sikre, at mine elever oplever en følelse af mestring i læsningen."

Rikke fortæller, at hun bruger sit klasseoverblik som hjælp til at vurdere, hvor og hvordan hun skal sætte ind for at hjælpe sine elever bedst muligt via differentiering. Af oversigten danner hun sig et indtryk af, hvilke elever der har særligt brug for opmærksomhed. Det drejer sig eksempelvis om elever, som ikke rigtig kommer i gang med læsningen af en bog, eller som bare drøner igennem den ene titel efter den anden, uden øjensynligt at bruge særlig tid på at fordybe sig i læsningen.

I en samtale med udgangspunkt i læsestatistikken vejleder hun den enkelte elev i forhold til, om den bog, hun har valgt, mon også er den rette i forhold til hendes læseprogression. Hvis ikke LIX-angivelsen giver svaret, laver Rikke ofte en hurtig test af bogens indhold sammen med eleven:

“Når jeg vurderer, om en tekst passer til en elev, gør jeg det ofte ved at gå ind i bogen og bruge fem-finger-reglen: Jeg lader eleven klasker hånden op på en fuldstændig vilkårlig side, og hvis de kan læse de fem ord, der står der, så plejer teksten som regel at være fin til dem - men er der flere af ordene, der er svære, så kan det faktisk være, at bogen er for vanskelig.”

"Ved at differentiere elevernes individuelle læsning gennem vejledning, kan jeg i højere grad sikre, at mine elever oplever en følelse af mestring i læsningen," fortæller Rikke.

Få indsigter når du træner læsehastighed og -strategier

Særligt når man arbejder med de mellemste og ældste klassetrin, begynder betegnelsen “sikker læser” at få nye konnotationer. Her er det nemlig ikke altid sværhedsgraden på teksten, der er den største udfordring, men derimod elevernes mestring af forskellige læsestrategier. En mestring af læsestrategier vil nemlig betyde, at eleven ikke blot læser sikkert - men har en læsehastighed, der gør hende i stand til at løse opgaver og tests under tidspres.

"Det er meget brugbart, at jeg kan se, om eleven egentlig også - udover at være en sikker læser - også læser hurtigt nok."

I Klasseoverblikket får du elevens læsedata præsenteret sammen med en anbefalet læsehastighed for klassetrinnet. Den kan du anvende som en vejledende tommelfingerregel, når du fortolker dine elevers læsedata.

Rikke bruger netop de indsigter, hun får i elevens læsehastighed, til at vurdere den enkelte elevs forståelse for og anvendelse af forskellige læsestrategier:  

“Læsehastigheden siger rigtig meget, fordi man sagtens kan føle, at man har nogle elever, der er sikre læsere, når de tager en læseprøve, der ikke er på tid, og man ikke får tænkt over, at de læser langsomt, fordi fokus er, at de læser sikkert. Det er meget brugbart, at jeg kan se, om eleven egentlig også - udover at være en sikker læser - også læser hurtigt nok. For ellers bruger barnet jo enormt meget energi på bare at knække hvert enkelt ord - eller har i hvert fald en forkert læsestrategi.”

Når Rikke vurderer, at der er brug for at sætte særligt fokus på elevens læsestrategi, bruger hun læsedata til at understøtte elevens forståelse af, hvad det betyder at anvende forskellige læsestrategier. Særligt dét at kunne presse sig selv til at læse, uden at man læser ordene op inde i hovedet og dermed læse hurtigere.

Selvom det vigtigste er, at eleverne oplever, at de udvikler sig til sikre læsere, så er læsehastighed altså en betydelig faktor i forhold til at hjælpe eleven til succesoplevelser ved fx de nationale test.

I anden del om Klasseoverblikket fortæller Rikke om, hvordan du kan bruge elevernes data i skole-hjem samarbejdet, og hvordan du kan udfordre dine elever, når du kender deres læsevaner. 

 

Digital læsning e-bog

 

Måske er du interesseret i disse indlæg?

 

Inspiration og viden om læselyst – direkte i din indbakke! 

Til dig, der gerne vil modtage inspiration i form af læseforløb, undervisningsmaterialer, konkurrencer, info om nye titler og meget andet.

Ja tak!