Blog

Klasseoverblikket #2: Synliggør læsningen i Skole-hjem samarbejdet


Dansklærer Rikke Bøg (Alminde-Viuf Fællesskole, Kolding) bruger sit Klasseoverblik til at lære sine elever og deres læsevaner endnu bedre at kende. Udover at bruge det til arbejdet med differentiering, læsestrategier og læselyst, er det også et oplagt redskab som en del af skole-hjem samarbejdet.

Synlighed kan styrke dit skole-hjem samarbejde omkring læsning

Synligheden af læsehastigheden og elevens læseprogression er i høj grad noget, du kan bruge i dit skole-hjem samarbejde.

"Jeg bruger opsamlingen af elevens læsestatistik til at vise forældrene, hvad der er blevet læst, hvor hurtigt de læser, og om der der nogen progression i det over et halvt eller helt år," fortæller Rikke.

Det er hendes erfaring, at forældrene i lige så høj grad som elever og lærere drager fordel af at tale om læsning og læseprogression ud fra elevens læsestatistik:

“Det er mega fedt at have noget visuelt at kigge på sammen, når man taler om elevernes læseprogression. Så er der noget konkret at forholde sig til.”  - Rikke Bøg


Til skole-hjem samarbejdet ser Rikke særligt på, hvilken indvirkning de bøger, eleven læser, har haft eller kan kan have på hans eller hendes læseprogression. Ofte oplever hun nemlig, at eleverne sidder fast i læsningen, fordi de ikke bliver udfordret nok. De lader sig låse af et bestemt lix-tal eller en bestemt genre, som ikke udvider deres ordforråd.

Hvis hun kan give forældrene indsigt i denne udfordring, er de bedre klædt på til at hjælpe deres barn med læsningen derhjemme. Hun sætter dem derfor ind i, hvordan de skal aflæse elevens data i Klasseoverblikket, og hvad de kan bruge statistikken til, når de skal vælge de rigtige bøger til frilæsning.

Den digitale læsning giver Rikke nye muligheder

Med Klasseoverblikket kan du følge dine elever ved at se på deres læsetid og -hastighed, samtidig med at du kan sætte det i kontekst til den bog, der læses lige nu. Det giver dig ikke blot indblik i elevens niveau og progression, men også helt specifikke læsevaner: Hvornår får eleven læst mest? Om eftermiddagen eller i weekenden? Er der dage, hvor der aldrig bliver læst? Og i hvilke situationer får elevens læst flest minutter i træk?

Jeg har ikke før haft samme mulighed for at følge elevernes progression så tæt.  Og når man kender eleverne, så synes jeg det er nemt at gennemskue, om bogen er for kedelig, for svær eller andet." - Rikke Bøg

Når du kender dine elevers læsevaner, ved du også mere om, hvordan du udfordrer dem, og Rikke holder fra første læsetime tæt opsyn med elevernes læsning:

"Ret hurtigt efter, eleverne har fået adgang, går jeg ind og tjekker op på, om de er kommet i gang med at læse, og om de er begyndt at læse hurtigere - altså flere ord i minuttet. Hvis ikke, så sætter jeg mig og læser med eleven - for ofte kan man så gennemskue, hvad problemet er," siger Rikke.

Når du får klarhed over, hvad der virker for dine elever at læse, kan du også bedre guide dem videre og ud på opdagelse i den litterære jungle.

Læs endnu mere om Rikkes brug af Klasseoverblikket i arbejdet med differentiering, læsestrategier og læselyst.

 

Måske er du interesseret i disse indlæg?

 

Inspiration og viden om læselyst – direkte i din indbakke! 

Til dig, der gerne vil modtage inspiration i form af læseforløb, undervisningsmaterialer, konkurrencer, info om nye titler og meget andet.

Ja tak!