BookBites Blog » Siste artikler
mar 15, 2023 Agnes Solem-Aicher

Elevinnsikten #1: Bli kjent med elevenes lesevaner

Elevinnsikten i BookBites er laget for å støtte deg i det du kan best – å styrke elevenes leselyst og lesekompetanse. I dette første av to innlegg veileder vi deg i hvordan du kan få mest mulig ut av innsikten i arbeidet ditt.  

I Elevinnsikten i BookBites får du en samlet tilgang til elevenes lesestatistikk. Her kan du se elevenes leseinnsats målt i antall minutter, den individuelle lesehastigheten deres (hvis de leser i e-bøker), og hvilke bøker den enkelte har lest eller er i gang med å lese. 

Ved første øyekast inviterer Elevinnsikten din kanskje mest til å kontrollere barnas lesing ved å gi deg et raskt overblikk over om elevene dine faktisk har lest når de sier at de har gjort det. Men du kan bruke oversikten til mye mer enn lesekontroll. 

Les videre og få innsikt i hvordan dansklærer Rikke Bøg (Alminde-Viuf Fællesskole, Kolding) bruker Elevinnsikten til å lære elevene og lesevanene deres enda bedre å kjenne, og bli inspirert til hvordan du kan bruke Elevinnsikten i arbeidet ditt med differensiering, lesestrategier og leselyst. 

 

Bruk Elevinnsikten som støtte til differensiering 

Én ting er om innholdet i en bok gir elevene dine leselyst, noe annet om vanskegraden på boka passer til eleven. Kanskje kjenner du også igjen situasjonen der nettopp vanskegraden (eller mangel på denne) dreper elevenes leselyst?

"Ved å differensiere elevenes individuelle lesing gjennom veiledning, kan jeg i større grad sikre at elevene mine opplever en følelse av mestring i lesingen." - Rikke Bøgh

Rikke forteller at hun bruker elevinnsikten som hjelp til å vurdere hvor og hvordan hun skal gripe inn for å hjelpe elevene sine best mulig. Ut fra elevinnsikten danner hun seg et inntrykk av hvilke elever som trenger litt ekstra oppmerksomhet. Det dreier seg for eksempel om elever som ikke helt kommer i gang med lesingen av en bok, eller som bare raser gjennom den ene boka etter den andre uten å tilsynelatende bruke noe særlig tid på å fordype seg i lesingen. 

I en samtale som tar utgangspunkt i lesestatistikken, veileder hun den enkelte eleven. Passer for eksempel den boka eleven har valgt til leseferdighetene hennes?  Hvis det ikke er lett å se hvilken vanskegrad boka har, tar Rikke en rask test av bokas innhold sammen med eleven: 

“Når jeg vurderer om en tekst passer til en elev, gjør jeg det ofte ved å gå inn i boka og bruke fem-finger-regelen: Jeg lar eleven slå ned på en fullstendig vilkårlig side, og hvis de kan lese de fem ordene som står der, så pleier teksten som regel å passe fint til dem, men hvis flere av ordene er vanskelige, kan det faktisk være at boka er for vanskelig."

"Ved å differensiere elevenes individuelle lesing gjennom veiledning, kan jeg i større grad sikre at elevene mine får en følelse av mestring i lesingen", forteller Rikke. 

 

Få innsikt når du trener lesehastighet og lesestrategier 

Spesielt når man jobber med de mellomste og eldste trinnene, begynner betegnelsen "sikker leser" å få nye konnotasjoner. Her er det nemlig ikke vanskegraden på teksten som er den største utfordringen, men derimot elevenes mestring av ulike lesestrategier. For å mestre en lesestrategi må eleven ikke bare være en sikker leser, hun må også ha en lesehastighet som gjør henne i stand til å løse oppgaver og tester under tidspress. 

"Det er veldig nyttig at jeg kan se om eleven egentlig, ut over å være en sikker leser, også leser raskt nok."
- Rikke Bøgh

Rikke bruker nettopp den innsikten hun får om elevens lesehastighet til å vurdere den enkelte elevs forståelse for og bruk av ulike lesestrategier:

“Lesehastigheten sier meg veldig mye. Jeg kan godt ha noen elever som er sikre lesere når de tar en leseprøve uten tidsbegrensning, og jeg tenker ikke over at de leser sakte, fordi fokuset er på om de leser sikkert. Det er veldig nyttig at jeg kan se om eleven, ut over å være en sikker leser, også leser raskt nok. For ellers bruker barnet jo enormt mye energi på å bare knekke hvert enkelt ord, eller har i alle fall en feil lesestrategi." 

Når Rikke vurderer om det trengs litt ekstra fokus på elevenes lesestrategi, bruker hun lesedata til å støtte opp under elevenes forståelse av hva det betyr å bruke ulike lesestrategier. Spesielt det å kunne presse seg selv til å lese uten at å lese ordene opp inne i hodet, slik at man kan lese raskere.  

Selv om det viktigste er at elevene opplever at de utvikler seg til sikre lesere, så er også lesehastigheten en viktig faktor med tanke på å hjelpe elevene til mestringsopplevelser ved for eksempel nasjonale prøver. 

I den andre delen av Elevinnsikten forteller Rikke om hvordan du kan bruke elevenes lesedata i skole-hjem samarbeidet, og hvordan du kan utfordre elevene når du kjenner lesevanene deres. 

Inspirasjon omkring leselyst – rett i innboksen din!

Til deg som gjerne vil motta inspirasjon i form av undervisningsmateriell, konkurranser, info om nye titler og mye annet.


Ja takk!