BookBites Blog » Siste artikler
mar 16, 2023 Agnes Solem-Aicher

Elevinnsikten #2: Synliggjør lesingen i skole-hjem-samarbeidet

Finn ut av hvordan større innsikt i elevenes lesevaner- og kompetanse kan styrke samarbeidet mellom skole og hjem. 

I det første innlegget om Elevinnsikten fortalte Rikke Bøgh første (Alminde-Viuf Fællesskole, Kolding) om hvordan hun bruker innsikten til å lære elevenes lesevaner bedre å kjenne. Men det er også et opplagt redskap i skole-hjem-samarbeidet. 

Synlighet kan styrke skole-hjem-samarbeidet rundt lesing 

Synliggjøringen av lesehastighet og elevens leseprogresjon er i stor grad noe du kan bruke i skole-hjem-samarbeidet. 

"Jeg bruker elevens samlede lesestatistikk for å vise foreldrene hva som har blitt lest, hvor raskt de leser og om det har vært noe progresjon i lesingen i løpet av et halvt eller helt år", forteller Rikke. 

Erfaringen hennes er at foreldrene i like stor grad som elev og lærer drar fordel av å snakke om lesing og leseprogresjon ut fra elevens lesestatistikk:

“Det er utrolig kult å ha noe visuelt å se på sammen når man snakker med elevene om leseprogresjonen deres. Så har man noe konkret å forholde seg til."
- Rikke Bøg

I forbindelse med skole-hjem-samarbeidet ser Rikke spesielt på hvilken innvirkning de bøkene eleven leser har hatt eller kan ha på leseprogresjonen hennes eller hans. Ofte opplever hun nemlig at elevene blir stående fast i lesingen fordi de ikke blir utfordret nok. De låser seg til en bestemt vanskegrad eller sjanger som ikke utvider ordforrådet deres.

Hvis hun kan gi foreldrene innsikt i denne utfordringen, er de bedre rustet til å hjelpe barnet sitt med lesingen hjemme. Hun setter dem derfor inn i hvordan de kan lese elevens lesedata, og hvordan de kan bruke statistikken når de skal velge de riktige bøkene til frilesingen. 

Den digitale lesingen gir Rikke nye muligheter 

Med Elevinnsikten kan du følge med på elevene dine ved å se på lesetiden- og hastigheten deres, samtidig som du kan sette det i sammenheng med den boka de leser akkurat nå. 

Det gir deg ikke bare en innsikt i elevens nivå og progresjon, men også helt spesifikke lesevaner: Når får eleven lest mest? Finnes det dager der det aldri blir lest? Og i hvilke situasjoner får eleven lest mange dager i strekk?


"Jeg har ikke tidligere hatt den samme muligheten til å følge elevenes progresjon så tett. Og når man kjenner elevene, så synes jeg det er lett å gjennomskue om boka er for kjedelig, for vanskelig eller noe annet." 
- Rikke Bøg


Når du kjenner elevenes lesevaner, vet du også mer om hvordan du kan utfordre dem, og Rikke følger fra første lesetime nøye med på elevenes lesing: 

"Kort tid etter at elevene har fått tilgang, går jeg inn og sjekker om de har kommet i gang med å lese, og om de har begynt å lese raskere, altså flere ord i minuttet. Hvis ikke setter jeg meg ned og leser sammen med eleven, for ofte kan man da finne ut av hva problemet er", sier Rikke.  Rikke.

Når du får klarhet i hva som passer for dine elever å lese, kan du også bedre veilede dem videre ut på oppdagelse i den litterære jungelen. 

 

Inspirasjon omkring leselyst – rett i innboksen din!

Til deg som gjerne vil motta inspirasjon i form av undervisningsmateriell, konkurranser, info om nye titler og mye annet.


Ja takk!