BookBites Blog » Siste artikler
des 09, 2021 Agnes Solem-Aicher

3 idéer til lesefellesskap i klassen

Lesefellesskap er avgjørende for elevenes leselyst. Les våre tre tips til å skape leselyst i klasserommet.

I juni ga partnerne bak prosjektet "En generation af stærke læsere - greb til læselyst" ut denne miniplakaten til bibliotekene med fem grep for å skape leselyst. Plakaten oppsummerer helt kort noen av innsiktene prosjektet har fått gjennom blant annet rapporten Børns Læsevaner 2017.

Ett av de fem grepene fokuserer på at lesing er noe vi deler, og at det er viktig at de voksne sørger for at det blir skapt et fellesskap rundt lesingen.

Slik kan du fremme lesefellesskap i klassen

I en travel skolehverdag er det du som lærer som skal legge grunnlaget for dette fellesskapet. Derfor har vi her samlet tre idéer til deg som kan hjelpe deg med å gjøre lesingen til en sosial aktivitet i klassen.

1. Bruk klasserommet

Vi inspireres i stor grad av omgivelsene våre, og ganske ofte kan du bruke barnas omgivelser for å sørge for at bøker og lesing alltid er i bevisstheten deres. Synlighet kan til og med anspore barna til å dele leseopplevelser med hverandre.

Hvis du har muligheten til det, er det derfor veldig lurt å bruke det fysiske klasserommet. Gjør det til en visuell, mangfoldig og mettet lesehule som oppfordrer til å lese, dele leseopplevelser med vennene og hente inspirasjon fra andre.

Her er et utvalg idéer:

  • Lag deres egne bokmerker
  • Heng opp bokanmeldelser og plakater
  • La barna stille ut bøker de vil anbefale til andre
  • Skriv små personlige anbefalinger til hverandre
  • Lag foldere om de bøkene dere har lest
  • Heng opp lesebarometre
  • Lag et hyggelig lesehjørne

For mange barn (og voksne) er det også motiverende å få synliggjort det man har oppnådd. Derfor bør du også bruke veggene til å vise elevene hva de har oppnådd gjennom lesingen, noe som bringer oss videre til neste punkt.

2. Gi elevene et felles mål

Der er mange måter å motivere barn på. Én metode du kan velge er å gi dem et mål som de kan jobbe mot i fellesskap. Det kan gjøres på mange ulike måter.

Forslaget vårt er å motivere til en felles leseinnsats med Les-O-Meteret. Det er enkelt å komme i gang. Skriv ut sjablongen, bli enig med elevene om en felles målsetting og belønning, og så er det bare å starte å lese. 

Det som er fint med Les-O-Meteret, er at det her telles antall leste minutter (i motsetning til leste sider), og derfor kan alle lesere være med. Ved å henge opp Les-O-Meteret i klasserommet, får du samtidig synliggjort klassens felles lesing.

Download Læs-O-Meter

3. Snakk om lesingen

Det høres banalt ut, men ifølge Børns Læsevaner 2017 snakker 75% av de spurte barna aldri eller sjeldent om lesing med vennene sine. Og det er faktisk ganske paradoksalt i og med at 32% sier at det oftest er venner som inspirerer dem til å lese. 

Det handler om å skape gode vaner for elevene i klassen der man venner dem til å snakke om bøker innbyrdes; Hvordan de ser ut, hva de handler om, og hvilke leseopplevelser de gir

Gjennom lesegrupper i klassen, der du grupperer elevene ut fra interesser, opplever de at lesingen er relevant for dem. 

Til selve lesingen og dialogen kan du vurdere rollelesing der hver elev i gruppen inntar en spesifikk rolle. Så leser de deler av boken med innspill fra de enkelte rollene. Øvelsen er ikke bare med på å skape et felles erfaringsrom for barna, men den har også en god effekt på forståelsen deres av det leste.

Inspirasjon omkring leselyst – rett i innboksen din!

Til deg som gjerne vil motta inspirasjon i form av undervisningsmateriell, konkurranser, info om nye titler og mye annet.


Ja takk!