BookBites Blog » Siste artikler
des 23, 2021 Agnes Solem-Aicher

Når konkurranser skaper leselyst og fellesskap

Når det blir snakk om konkurranser i undervisningen, er holdningene ofte delte. For er det virkelig en god idé å la elevene konkurrere i skoletiden?

Vårt svar er JA! En konkurranse kan definitivt bidra med noe positivt i undervisningen, hvis rammene rundt er gode. 

I Danmark har vi arrangert flere lesekonkurranser med stor suksess og positive tilbakemeldinger fra lærere og elever. I konkurransene våre er fokuset nemlig en felles laginnsats i klassen, der alle elever kan være med på å bidra til seieren.

To lærere forteller i innleggene sine om erfaringene sine med konkurranser.


En viktig drivkraft for barn og unge

Ifølge professor Birgitte Holm Sørensen ved Institut for Kultur og Læring ved Aalborg Universitet er konkurranseelementet en viktig drivkraft i barne- og ungdomskulturen. Hun opplever det derfor som skammelig at det er relativt lite brukt i den nordiske pedagogikken.


“Det er ikke noe nytt at barn og unge liker konkurranse.”
- Birgitte Holm SørensenFor at en konkurranse skal virke motiverende, må den støtte opp om de kollektive fremfor de individuelle prestasjonene. På den måten kan man styrke fellesskapsfølelsen i klassen og unngå at noen elever føler seg på utstilling eller mindre verdt. 

Det er nettopp en slik type motivasjonsskapende konkurranse vi ønsker å fremme blant elevene. Alle kan bidra positivt til den felles innsatsen, uansett nivå - fordi vi fokuserer på leste minutter fremfor lesehastighet eller lesemengde.


Lesekonkurranse skapte ekstra motivasjon

Hvert år i desember avholder BookBites i Danmark en konkurranse om å lese seg til det flotteste juletreet. Elevene skal altså gjøre om de leste minuttene sine til julepynt, og hvert år mottar BookBites bilder av mange, mange flotte juletrær fra klasser over hele landet. 

En av klassene som har deltatt, er 5. klasse på Andst Børne- og Skolecenter, og klassens lærer Marianne Damholt Hansen opplevde tydelig et større engasjement for å lese blant elevene i desember.

”Elevene har gått veldig inn i konkurransen. Det er en klasse som er vant til å lese mye, men lesekonkurransen var noe nytt og kult”, forteller hun.

Ifølge Marianne har det blant annet noe med stjernene i BookBites å gjøre: 

“Elevene blir veldig motiverte når de får lest 20 minutter hver dag og får en stjerne. De stopper ikke etter 15 minutter, men leser de siste fem minuttene for å få stjernen.”

Juletræer

 

En seier for de lesesvake

Underveis i desember opplevde Marianne at konkurransen favnet alle elever.

“Vi har en jente i klassen med leseutfordringer som plutselig hadde lest flest minutter i klassen. Det var en kjempeseier”, utdyper Marianne og fortsetter: “Det er en tilleggsbonus at de elevene som sliter med lesingen opplever å være en del av fellesskapet.”


“Det er en tilleggsbonus at de elevene som sliter med lesingen opplever å være en del av fellesskapet.”
- Marianne Damholt HansenFellesskapet besto i at alle elevene var sammen om å bygge juletreet. Alle kunne bidra til prosjektet - uavhengig av om de hadde lest 20, 30 eller 40 minutter den dagen.

Det var med på å gjøre det morsomt å bidra til leseinnsatsen, og det ble til en seier for veldig mange elever.


Lesingen flytter med hjem

En klasse som har vunnet julekonkurransen, er 4.a fra Ådalsskolen i Mørke som sammen bygde et kjempefint tre ut av de leste minuttene sine.

Klassens lærer, Lone Bøgevang Lund, lot elevene lese i mange av dansktimene, men hun kunne se at motivasjonen flyttet seg fra skole til hjem:

“De begynte å lese mye mer. Foreldrene har vært overrasket over at barna leser på eget initiativ hjemme, for det har de ikke gjort før. Det har løftet mange av dem som normalt ikke leste.”

Vi besøkte elevene i 4.a som blant annet fortalte oss at:

 • De fikk lest mer enn ellers under konkurransen
 • De hadde lyst til å lese fordi de ble bedre
 • BookBites hjalp dem til å få lest mer

Da det ringte ut til friminutt og besøket vårt var over, spurte flere elever: “Kan vi være inne og lese?”

Svaret fra læreren var nei - for det finnes faktisk andre ting i verden enn lesing :-)Lag din egen lesekonkurranse

Der er mange måter å lage en lesekonkurranse på! Her får du to forslag.

 1. Bygg en figur ut av de leste minuttene deres
  I desember var det et juletre og i sommer en isvaffel. Men dere kan jo også selv finne på en figur. Det kan være en leserakett, et hus eller en kjempebok?

 2. Fyll ut et Les-O-Meter
  En felles konkurranse kan også bestå i å sette et felles mål for klassen. Kan du for eksempel utfordre elevene dine til å lese 12.000 minutter på en måned? Det høres mye ut, men i en klasse med 20 elever er det faktisk bare 20 minutter om dagen per elev.

  Bruk Les-O-Meteret vårt for å synliggjøre målet og se hvor langt dere har kommet.

Download Læs-O-Meter


PSST! I begge konkurransene er det fokus på leste minutter - så alle kan delta på like vilkår.Kilde: Sørensen, Birgitte Holm (2013). Styrk deltagerperspektivet. I: Unges motivation og læring. 12 eksperter om motivationskrisen i uddannelsessystemet. Lærerhåndbog.

Inspirasjon omkring leselyst – rett i innboksen din!

Til deg som gjerne vil motta inspirasjon i form av undervisningsmateriell, konkurranser, info om nye titler og mye annet.


Ja takk!