BookBites Blog » Siste artikler
jan 26, 2022 Agnes Solem-Aicher

Tønsberg kommune satser på å styrke elevers leseengasjement

Tønsberg og Færder bibliotek var på jakt etter en digital leseplattform for skolebarn for å få barna til å lese mer og fremme leselyst.

Høsten 2021 startet derfor biblioteket, Biblioteksentralen og danske BookBites et pilotprosjekt sammen. 

Prosjektet innebærer å innføre BookBites Skole, en leseapp med et innebygd lærerverktøy, på ti av barneskolene i Tønsberg kommune. Prosjektet varer ut 2022, og funnene fra prosjektet skal brukes til å videreutvikle leseappen slik at den kan benyttes av alle grunnskolene i Norge i løpet av 2022.


Økt leseglede ved hjelp av BookBites Skole

Målet for prosjektet i Tønsberg kommune er å øke leseglede og lesekompetanse hos barneskoleelevene i kommunen gjennom et digitalt leseverktøy. Det er også et ønske å gi alle en god inngang til litteratur, uavhengig av bakgrunn og tidligere leseerfaringer.

I prosjektet BookBites Skole Tønsberg skal vi blant annet innføre, teste og evaluere verktøyet i barneskolene i kommunen og avdekke om det er behov for å utvikle ny funksjonalitet tilpasset norsk skole.

Om BookBites Skole

BookBites Skole er et digitalt skolebibliotek og lesefellesskap med et stort utvalg bøker, og appen har et meget innbydende og brukervennlig design. Målet er å motivere barn til å gjøre en innsats og lese mer. I appen blir barnets lesing samlet ett sted, noe som gjør at både eleven, foresatte og lærere lett kan holde oversikten over barnets lesing og leseutvikling. Eleven kan følge med på sin egen lesetid og får stjerner for antall leste minutter samt nye bokforslag. 

Bibliotek no

Appen har også mange funksjoner som gjør det enklere å lese teksten. Blant annet kan skriften forstørres, bakgrunnsfargen for teksten endres, man kan få lest opp ord, slå opp ord - og det finnes en egen font for lesere med dysleksi. 

BookBites Skole er laget med tanke på å også styrke lesefellesskapet i klassen. Barna kan blant annet inspirere hverandre til nye leseopplevelser, og læreren kan bruke verktøyet til å motivere elevene til å lese mer. Lærerverktøyet gir dessuten læreren en rask oversikt over den enkelte elevs lesing og lesevaner ved hjelp av statistikk.

Klasselesing


Samtidig vil læreren få en oversikt over hvilke bøker eleven leser og har lest. Også den enkle tilgangen til klassesett i BookBites Skole vil gjøre det lettere å skape en felles opplevelse rundt lesing i klassen. 

I Danmark har lesekonkurranser i BookBites blitt brukt med stort hell i skolene. Det er da antall leste minutter, ikke antall leste sider som teller. Alle barn kan dermed delta i konkurranser på like vilkår, uavhengig av den enkeltes leseferdigheter. BookBites Skole tilbyr i tillegg formidlingsmateriell, for eksempel digitale forfattermøter for elevene i Ugens Bogbid.

Vi har som mål å tilpasse og teste ut dette også i en norsk sammenheng i løpet av prosjektet.

Et spennende samarbeid mellom skole og bibliotek

Det er opprettet en full stilling som prosjektmedarbeider for halvannet år ved Tønsberg og Færder bibliotek, finansiert med støtte av midler fra Utdanningsdirektoratet.

Tønsberg

 

En av hovedoppgavene til prosjektmedarbeideren vil være å gi opplæring i verktøyet til elever og lærere og deretter følge dem opp videre. Prosjektet vil derfor kunne si noe om den eventuelle verdien av veiledning til elever, lærere og andre læringsressurser, som for eksempel skolebibliotekar, når det gjelder innføringen av digitale leseverktøy i skolen.

Vi gleder oss veldig til å komme i gang med prosjektet sammen med elever og lærere ved barneskolene i Tønsberg! Vi har trua på at elevene vil få økt lesemotivasjon- og kompetanse gjennom bruken av BookBites Skole og at læreren vil få en bedre oversikt over elevenes lesing. Vi er glade for at vi kan bruke erfaringene fra dette prosjektet når vi snart skal lansere BookBites Skole for alle landets grunnskoler. 

Les mer om BookBites

 

Inspirasjon omkring leselyst – rett i innboksen din!

Til deg som gjerne vil motta inspirasjon i form av undervisningsmateriell, konkurranser, info om nye titler og mye annet.


Ja takk!