BookBites Blog » Siste artikler
des 21, 2021 Agnes Solem-Aicher

Velkommen til Norge, BookBites Skole!

Leseappen BookBites Skole bidrar til leseengasjement og motiverer til å lese mer. Læreren får verktøy som gjør leseundervisningen enklere.

PISA-undersøkelsen i lesing fra 2018 peker på noen store utfordringer med tanke på norske elevers lesevaner- og kompetanse. Samtidig viser den tydelig at positive holdninger til lesing, leseengasjement og gode lesevaner er nøkkelfaktorer for god lesekompetanse.

Så hvordan kan vi motivere flere barn og ungdommer til å lese mer og hjelpe dem med å få gode lesevaner? Her kan vi se til Danmark der situasjonen har vært omtrent den samme som i Norge de siste årene.


Et digitalt skolebibliotek og lesefellesskap

Danske BookBites er resultat av et leseprosjekt som ble gjennomført i forbindelse med lesekampanjen Danmark Læser fra 2014. I dag er BookBites Danmarks største digitale skolebibliotek og byr på tusenvis av barne -og ungdomsbøker fra små og store forlag. Lærere på tusenvis av skoler bruker BookBites, og appen har vist seg å være en stor suksess med tanke på å nå nye lesere og få flere elever til å lese mer. 

BookBites Skole er altså en leseapp med et stort utvalg bøker. Men den er mer enn det!

Appen er leservennlig og har et innbydende design, noe som har vist seg å bidra til å øke elevenes lesemotivasjon. I tillegg følger det med et lærerverktøy som hjelper læreren i arbeidet med leseopplæringa, både i og utenfor klasserommet.

Nå skal også norske elever og lærere få gleden av BookBites Skole.

Blog_Read 2019

Engasjerte elever som leser mer

Elever kan motiveres til å lese mer. Lett tilgjengelige bøker som passer til de ulike elevenes lesenivå og interesser er blant nøkkelfaktorene for å øke leselysten. E-bøkene i BookBites Skole vil supplere papirbøkene i skolebiblioteket, og elevene vil derfor ha et enda større utvalg bøker lett tilgjengelig.

Appen er designet slik at den appellerer til unge lesere, også til gutter som vanligvis ikke leser, blant annet ved at den belønner lesing og kommer med kvalifiserte boktips tilpasset den enkelte leseren. 

Ved hjelp av oversikten i "Klasseoversikt" er det enkelt å arrangere lesekonkurranser, noe som i Danmark har vist seg å motivere mange elever til å lese mer. Her konkurreres det om antall leste minutter, ikke antall leste sider. Dermed kan alle, uansett leseferdigheter, delta på lik linje.

Appen har dessuten ulike leseverktøy som gjør det enklere å lese en tekst. Elevene kan for eksempel forstørre skriften, velge bakgrunnsfarge for teksten, få lest opp ord og liknende. Dessuten er det mulig å velge en skrifttype som passer for barn med dysleksi. 

BookBites Skole samler elevenes lesing på ett sted, både det de leser i papirbøker og på nettbrettet, noe som gjør det enkelt for elevene å følge med på sin egen leseprogresjon. Gjennom appen kan elevene også inspirere hverandre til nye leseopplevelser.

Blog_ 3 trin til læselyst

Enkelt å holde oversikt over elevenes lesing

Flere av funksjonene i lærerverktøyet for BookBites Skole vil gjøre det enklere for læreren å tilpasse leseopplæringa. I likhet med elevene vil også læreren lett kunne holde oversikt over elevenes lesing og leseutvikling. Ved hjelp av noen få tastetrykk vil læreren blant annet få en rask oversikt over hva elevene leser, hva de har lest tidligere, hvor mye de leser og hvor fort de leser. Denne lesestatistikken er et godt utgangspunkt for samtaler med elever og foresatte om elevens lesing og gjør skole-hjem-samarbeidet om lesing enklere.

Den digitale lesekontrakten som følger med, der både lesing i e-bøker og papirbøker loggføres, vil også gjøre det lettere for foresatte å involvere seg i elevenes lesing. 

Appen hjelper læreren med å finne bøker som passer til elevens lesenivå og interesser, og det vil være mulig å få tak i klassesett av bøker uten ventetid.

Teamet bak BookBites vil bistå lærerne i planleggingen av leseundervisninga, blant annet gjennom nyhetsbrev med inspirasjon og metodiske tips knyttet til leseopplæringa, undervisningsmateriell som kan brukes i arbeidet med lesing i klasserommet og forslag til undervisningsopplegg eller leselekser.

 


 

BookBites Skole er snart klar for lansering i Norge,
og vi vil fortløpende oppdatere nettsiden med ny informasjon.

Vil du bli varslet når BookBites Skole er klar?
Registrer deg for nyhetsbrevet vårt!

Ja takk!

 

Inspirasjon omkring leselyst – rett i innboksen din!

Til deg som gjerne vil motta inspirasjon i form av undervisningsmateriell, konkurranser, info om nye titler og mye annet.


Ja takk!